Vattuniemessä kolme uutta kaavamuutosta

Alueen asukasmäärä lisääntyy arviolta noin 335 ihmisellä.

TEKSTI Katri Penttinen

Asemakaavan muutos koskee osoitteissa Melkonkatu 7 ja 22 sekä Särkiniementie 5 olevia tontteja. Alueen asukasmäärä lisääntyy arviolta noin 335 ihmisellä.

Melkonkatu 7:ssä tavoitteena on rakentaa uusi kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo tontille, jolla sijaitsee tällä hetkellä kaksi seitsemänkerroksista asuinkerrostaloa ja maanpäällinen pysäköintialue.

Mekonkatu 22:ssa kyse on nykyisen nelikerroksisen toimistotalon käyttötarkoituksen muuttaminen hoivakodiksi, päiväkodiksi, liiketiloiksi sekä asunnoiksi. Asiasta on maankäyttöjohtajan hyväksymä poikkeaminen. Nyt tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus tullaan asemakaavassa määrittelemään toteutetun mukaiseksi.

Särkiniementie 5:ssä suunnitellaan viisikerroksisen toimistotalon käyttötarkoituksen muuttamista asunnoiksi sekä palveluasumiseen. Rakennusta korotetaan yhdellä kerroksella ja rakennuksen länsisiipeä madalletaan neljällä kerroksella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä osoitteessa kartta.hel.fi. Mielipiteet tulee jättää  viimeistään 11.2.2022  helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.