Vattuniemessä todettiin vain yksi uusi koronatartunta viikon aikana

Helsingin sotejohtaja, erikoislääkäri Juha Jolkkosen mukaan tartuntatilanne näyttäisi Lauttasaaressa olevan tasaantumassa. Hänen mukaansa yli 70-vuotiaiden ei ole järkevää kävellä Lauttasaaren sillalla ruuhka-aikaan.

TEKSTI Pete Suhonen

Viime viikolla Lauttasaari kohahti, kun HUS julkaisi tartuntamääriä Helsingin postinumeroalueilta. Vattuniemessä (postinumeroalue 00200) tartunta oli todettu 26 asukkaalla, eli 3,1 asukkaalla tuhatta asukasta kohden. Koko Helsingin keskiarvo oli silloin vain 1,8 tartuntaa. Lauttasaaressa tartuntatilanne vaikutti alueellisesti eriytyneeltä, sillä Kotkavuoren ja Myllykallion alueella (00200) tartuntoja oli 18,  vain 1,1 tuhatta asukasta kohden.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen johtaja, erikoislääkäri Juha Jolkkonen, miltä tilanne näyttää nyt (27.4.) Lauttasaaressa?

“Viime viikon jälkeen Vattuniemessä on todettu vain yksi tartunta, muualla Lauttasaaressa reilu kymmenen. Eli Lauttasaaren sisäinen tilanne on tasaantumassa. Koko Helsingin tasolla korostuvat edelleen samat alueet tässä kumulatiivisessa seurannassa kuin viime viikollakin. Eli Itä-Helsingin tietyillä alueilla on tapauksia per satatuhatta verraten enemmän, toisaalta myös esimerkiksi Keski-Töölössä tai Vattuniemessä.”

Voisiko selitys Vattuniemen verraten korkealle tartuntamäärälle olla tartunnan saaneiden hiihtolomamatkailu, koska tartuntojen määrä näyttäisi alueella olevan hiipumassa?

“Tämä on yksi mahdollisuus, sitä tukee tilanteen suhteellinen tasoittuminen, mutta varmaa se ei ole. Tartuntojen määrähän on summaluku. Eli se ei sinällään kuvaa juuri tämänhetkistä tilannetta.”

Koska absoluuttista tartuntojen määrää verrataan asukaslukuun, testausmäärä pitäisi alueellisesti olla myös yhtä edustava, jotta lukuja voi verrata. Eli jos jollakin alueella jostain syystä testataan merkittävästi enemmän, myös aluekohtainen vertailuluku nousee.

“Se on totta, eikä meillä ole tietoja alueellisista testausmääristä, ainoastaan positiivisista tuloksista. Toisaalta testeihin pääsee samoin kriteerein kaikkialla, joten siinä mielessä positiiviset tulokset antavat viitteellistä alueiden välistä vertailutietoa. Eli jos on enemmän oireita, siellä testataan enemmän. Oireettomat kantajat eivät tule esiin.”

Lauttasaaressa jotkut ovat osoittaneet huolta remontissa olevan Lauttasaaren sillan kapeasta pyöräily- ja kävelyväylästä. Kahden metrin etäisyyttä on mahdoton noudattaa. Onko silta tartuntariskialue?

“Näyttäisi siltä, että suurin riski saada tartunta on oleskelu ja kohtaamiset sisätiloissa suurissa ihmisjoukoissa. Ulkona tärkeintä on muistaa yskiä ja aivastaa hihaan ja mahdollisuuksien mukaan pitää turvaväli. Mutta yli 70-vuotiaiden ei varmastikaan ole järkevä ruuhka-aikaan kulkea sillalla.”

Kuinka Helsingin sotepuolella nyt voidaan?

“Työpaine on kova, mutta verraten hyvin. Olimme varautuneet vieläkin kovempaan kuormitukseen, mikä saattaa olla vielä edessä.”

HELSINGIN JA LAUTTASAAREN TARTUNNAT 27.4.

Helsinki: 1841 tartuntaa (2,82/1000 asukasta)

00210-alue: 27 (3,16)

00200-alue: 31 (1,96)

Lauttasaari yhteensä: 58 tartuntaa (2,38)

Todettujen tartuntojen määrä Lauttasaaressa oli noussut viikossa 14 tapauksella. Asukaslukuun suhteutettu tartuntamäärä oli alle Helsingin keskiarvon. Todellinen tartuntojen määrä on jopa monikymmenkertainen, koska vain osa tartunnan saaneista testataan. Vattuniemessä (00210-alue) asuu noin 8500 asukasta, muualla Lauttasaaressa (00200) 15900.