Veneen pesusta irtoaa väriä, pesuveden saa antaa valua luontoon

Veneenpesu puhuttaa. Suojamaaleissa on kaikenlaisia kemikaaleja ja vesistölle ja sen eläville haitallisia aineita, joten saako sitä päästää luontoon? Kyllä saa.

Venettä pestessä suojamaalista irtoaa väriä ja likaa ja sen voi antaa valua luontoon. Sen sijaan maalia poistettaessa jäte on kerättävä talteen. Kuva liittyy tapaukseen. (Kuva: Juha Beurling-Pomoell)

TEKSTI Katja Pesonen

Helsingin kaupungin venesatamassa Pajalahdessa on  veneestä irronnut maahan ja mereen sinistä ainetta veneen pesun yhteydessä. Sosiaalisen median keskusteluissa on epäilty, että aine olisi myrkkymaalia. Tiettävästi venettä on pessyt pesupalvelua tarjoava yrittäjä. Antifoulingvalmisteet eli niin sanotut myrkkymaalit ovat myrkyllisiä erityisesti veneiden pohjiin kiinnittyville sinisimpukoille, merirokolle ja leville, mutta myös koko vesistölle ja sen eläville.

Helsingin kaupungin merellisten palveluiden yksikön päällikön Ari Maunulan mukaan satamaan ei ole annettu erillistä lupaa kenellekään yrittäjälle.

”Veneilijät kuitenkin voivat käyttää eri alojen yrittäjiä korjaus- ja kunnostustöihin. On mahdollista, että yrittäjä on toiminut säädösten vastaisesti. Vastuu asiassa on yrittäjällä. Sen perusteella mitä olemme havainneet yrittäjät toimivat vastuullisesti ja noudattavat ohjeita”, hän sanoo.

Kaupunki ohjeistaa tarkkaan veneiden huolto-, korjaus ja varustelutöitä ja ohjeissa mainitaankin, että turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiä ja -ohjeita on noudatettava aina. Tehtävistä toimenpiteistä ei saa aiheutua haittaa, häiriötä tai vaaraa muille alueen käyttäjille eikä ympäristölle.

 

”Kun venettä pestään, siinä lähtee väistämättä väriä suojamaaleista. Värejä on erilaisia, kuten sinistä, mustaa ja punaista sillä niissä on muun muassa sinkkiä ja kuparia. Veneen pesu Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti on sallittua. Vaikka myynnissä olevissa suojamaaleissa on erilaisia kemikaaleja, ne ovat laillisia ja niiden voidaan ohjeiden mukaisesti käytettyinä antaa liueta maahan ja vesistöön”, toteaa ympäristötarkastaja Petri Puttonen.

Talvisäilytysalueilla veneitä voidaan pestä vedellä. Jos tätä tehdään satunnaisesti, huuhteluvesien saa antaa valua mereen. Sen sijaan veneiden pesu hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on sallittu vain sellaisilla pesupaikoilla, joista jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin öljynerottimen kautta. Muilla kuin hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla voidaan pestä vene niin, että jätevedet imeytetään maaperään, mutta riittävän kaukana rannasta ja maanomistajan luvalla.

Eri asia on sitten veneiden pohjamaalin poisto. Yleensä maalit poistetaan hiomalla tai kaapimalla maalinpoistokäsittelyn jälkeen. Tällöin maaperän ja veden likaantuminen on estettävä esimerkiksi veneen alle levitettävän pressun, muovin tai muun vastaavan suojaustoimenpiteen avulla ja puhdistuksessa syntyvä jäte on koottava talteen sekä toimitettava niille tarkoitettuun vastaanottopisteeseen. Myös hiontapölyn leviäminen ympäristöön on estettävä.