Yhdeksän hyvää ja yksitoista huonoa – Vattuniemen keskuksen suunnitelmat nähtäville

Vattuniemen keskuksen asemakaavan muutosehdotus on tuomassa noin 3 250 uutta asukasta Lauttasaareen. Lauttasaari-Seuran kaupunkiympäristötyöryhmä perkaa kaavan plussat ja miinukset.

Havainnekuva täysin valmiista asemakaava-alueesta. Etualalla Heikkilänaukio.

TEKSTI Katri Penttinen

Vattuniemen keskuksen asemakaavan muutosehdotus tulee nähtäville 8. joulukuuta. Muistutuksia voi jättää 19.1.2022 asti.

Vuorovaikutusraportin mukaan kaavan suunnittelun lähtökohtana oli, että rakennusten sijoittelu kaava-alueella noudattaa Lauttasaarelle tyypillistä väljää puoliavointa tai avointa korttelirakennetta.

Väljyyttä rakentamiseen on haettu rakennusten korkeutta lisäämällä. Monien mielestä 12-kerroksiset rakennukset ja liian tiivis rakentaminen eivät sovellu Lauttasaareen.

Rankka tiivistäminen aiheuttaa ruuhkautumista meren ympäröimällä suhteellisen kapealla niemellä.

Kaupunkiympäristölautakunta päättikin, että kaavan jatkovalmistelussa tulee vielä selvittää liikenteen sujuvuutta. Huomioon tulee ottaa Heikkilänaukion muuttuvat järjestelyt ja arvioida liikenneturvallisuutta erityisesti Särkiniementiellä, koska Nahkahousuntietä ollaan avaamassa.

LAUTTASAARI-SEURA KIITTÄÄ

*Kaava rajoittuu pääosin olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön.

*Vanha teollisuusalue uudistetaan.

*Osin rapistunutta rakennuskantaa puretaan ja rakennetaan uutta.

*Jalankulkijan näkökulmasta Heikkilänaukio paranee.

*Luonnosversiossa ollut kahvila on poistettu Merikylpylän puistosta ja Särkiniemen koulu-päiväkotirakennusta on lyhennetty siten, että puiston osuus kasvaa.

*Itälahdenkatu on bulevardimainen ja sen varrelle on lisätty pieni katuaukio istutuksineen, katua on levennetty. Heikkilänaukiolle ja Wavulininaukiolle on suunniteltu istutettavan puita ja muita istutuksia

*Otettu huomioon isompien asuntojen tarve kaavamääräyksissä.

*Varjotutkielmat teetetty kustakin tontista.

*Kaavamääräyksissä on edes jossain määrin vaatimuksia energiatehokkuudelle.

 LAUTTASAARI-SEURA MOITTII

*Rakennustehokkuus on liian suuri Lauttasaaren ja alueen ympäristön rakennuskantaan verrattuna. Rakentaminen olisi liian tiivistä eikä se sellaisena tuota viihtyisää ympäristöä.

*12-kerroksiset rakennukset eivät sovi Lauttasaaren harmoniseen kaupunkikuvaan

*Viheralueiden riittävyyttä kaava-alueella ja sen ympäristössä on arvioitu vain asiantuntijayhteistyönä ja erillistä selvitystä vaikutuksista viheralueisiin ja luontoarvoihin ei ole laadittu.

*Alueelle ei tule puistoalueita, vaan se tukeutuu jo nyt ruuhkaisiin virkistys- ja puistoalueisiin ja  lasten leikkipuistoihin.

*Selvitys virkistysalueiden riittävyydestä alueella ja koko Lauttasaaressa puuttuu.

*Lauttasaaren nykyisiä julkisia palveluja ei ole mitoitettu kasvavalle väestölle. Kaavan jatkovalmistelussa tulee tehdä kokonaissuunnitelma Vattuniemen alueen julkisten palvelujen riittävyydestä.

*Asunnot syrjäyttävät työpaikkoja.

*Hiilineutraalisuutta ei ole selvitetty riittävästi. Kaavan tehokkuus 3 johtaa 12-kerroksisiin asuinrakennuksiin ja sulkee pois puurakentaminen. Purettujen rakennusten tilalle rakennettavien hiilineutraalienkin uusien rakennusten hyöty realisoituu vasta useiden kymmenien vuosien kuluttua.

*Liikenne lisääntyy Vattuniemessä ja koko Lauttasaaressa. Liikennevaikutukset on selvitetty puutteellisesti, erityisesti Särkiniementien päiväkodin ja nykyisen Vattuniemen koulun kohdalla. Liikennesuunnitelma kattaa vain rajatun kaava-alueen. Esimerkiksi Heikkiläntie on määritelty kapeaksi ja tilanne lukitaan myöhempien ratkaisujen suhteen.

*Lisääntyvän asukasmäärän kulttuurin ja liikunnan tilatarpeita ei ole otettu huomioon.

*Hulevedet vaaditaan imeytettäviksi tonteilla, mutta ylitehokkaan rakentamisen ja maanalaisten autopaikkojen vaatimien kansirakenteiden vuoksi riittävien, vettä läpäisevien luonnonmukaisten istutusalueiden toteuttaminen tonteilla osoittautunee vaikeaksi.

ARTIKKELIA MUUTETTU 2.12. Korjattu kaavan nähtävilläoloaika ja muistutusaika.