Yleiskaavan kommentointi 27.2.2015

Valmisteilla oleva yleiskaava on lausunnolla. Siinä ehdotetaan merkittävää lisärakentamista Lauttasaareen, joten jokaisen kannattaa perehtyä siihen ja kommentoida. Lauttasaari-Seura antaa lausuntonsa 25.2.

Kaavaehdotuksesta lisää osoitteessa

http://www.yleiskaava.fi/2015/kaupunkikaava-kiteytyi-esitteeseen/