Yleiskaavan lyhyen ajan painopisteet

Lauttasaari ei kuulu yleiskaavan ensimmäisiin toteuttamiskohteisiin. Tämä ilmenee kaupunkisuunnittelulautakunnan ensi tiistain kokousaineistosta. Kaupunkisuunnitteluvirasto tuo lautakuntaan tiedoksi luonnoksen yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmäisessä vaiheessa suunniteltavista ja toteutettavista alueista. Raportissa listataan kaikkiaan 15 aluetta.

Kohteet ovat:Malmin lentokenttä (3 aluetta), Jokeriin kytkeytyvät alueet Latokartanossa sekä Roihupellossa, Laajasalon kaupunkibulevardin Yliskylän-osa, Vartiosaari, Vihdintien kaupunkibulevardin eteläosa (3 aluetta), Tuusulanväylän kaupunkibulevardin eteläosa (3 aluetta), Puotilanrannan ja Rastilan muodostama merellinen kokonaisuus.

Kunkin alueen osalta käydään läpi alueen yleiskuvaus ja maanomistussuhteet sekä asuinrakentamisen edellytyksiä. Lisäksi tunnistetaan rakentamisen edellyttämiä kynnysinvestointeja sekä arvioidaan alueen toteuttamiskelpoisuutta. Samalla analysoidaan viherverkoston kehitystarpeita ja arvioidaan toteuttamisen merkittävimpiä vaikutuksia sekä kytkeytymistä muihin meneillään oleviin tai suunniteltuihin kehittämishankkeisiin.

Raportissa keskitytään kuvaamaan asuntokaavavarannon oletettua määrää ja tunnistamaan investointitarpeita sekä kytkentöjä, joita tarkennetaan jatkosuunnittelussa ja osana asemakaavoitusta. Esitetyillä alueilla on mahdollista vastata seuraavan 15 vuoden kaavoitustarpeeseen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman lyhyen aikavälin painopisteet KSLK 25.4.2017 löytyy tästä.Yleiskaavan_lyhyen_ajan_painopisteet_KSLK_25042017.pdf