Yleiskaavasuunnitelma lähtee jatkokäsittelyyn

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 10. marraskuuta lähettää Helsingin uuden yleiskaavan jatkokäsittelyyn. Lautakunta esittää kaavaluonnokseen seuraavia Lauttasaaren kannalta tärkeitä muutoksia ja lisäyksiä:

-Kaupunkibulevardit ovat suunnittelussa tiukasti mukana. Lautakunta toteaa kuitenkin, että bulevardien mahdollinen toteuttaminen aloitetaan niistä kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja liikenteellisesti toimivimpia. Ennen kaupunkibulevardien toteuttamista selvitetään, miten bulevardisointi voidaan toteuttaa niin, että niiden liikenteestä ei aiheudu kohtuuttomia terveysriskejä asukkaille. Nämä olivat asioita, joihin Lauttasaari-Seura on kiinnättänyt huomiota kannanotossaan. Koska bulevardeiksi muuttamisen järjestykseen annettiin nyt ohjeistusta, ensimmäinen bulevardisoitava kohde ei luultavasti ole Länsiväylä.

-Toisin kuin yleiskaavakartassa esitettiin, Vattuniemen läntinen toimitila-alue muutetaan kantakaupunkimaiseksi, tiiviisti rakennetuksi alueeksi. Vattuniemeä siis tiivistetään entisestään.

-Vattuniemen alueesta tehdään kokonaissuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös julkisten palveluiden sijoittuminen alueelle. Vattuniemen ongelmat on siis huomattu ja sen kokonaissuunnitteluun paneudutaan viimein. Tämä päätös on kuitenkin ponsi, eikä juridisesti sitova.

-Virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä huomioidaan yleiskaavan liitekartassa esitetty metsäverkosto. Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne. Lauttasaaren pohjoisille alueille ei ole kaavoissa merkitty metsäverkostoa. Siksi vaaditaan paljon aktiivisuutta saaren asukkailta, jotta viheralueet saadaan turvattua.

Lue lautakunnan päätöstiedote tästä linkistä