Ympäristövalvontaan uusia suunnitelmia, anna panoksesi!

Kaupunki kysyy havaintoja ympäristöhaitoista nettikyselyllä. (Kuva: Katja Pesonen)

Ympäristöpalvelut on laatimassa valvontasuunnitelmaa vuodelle 2020. Helsinkiläisiltä toivotaan sitä varten tietoa ja havaintoja ympäristöhaitoista sekä kommentteja nykyisestä valvontasuunnitelmasta. Mielipiteensä voi kertoa verkkokyselyssä. Vastausaikaa on 3. marraskuuta asti.

Ympäristöpalvelut valvoo kaupungin alueella erilaisia ympäristöhaittoja ja -riskejä aiheuttavia toimintoja. Näin vähennetään päästöjä pinta- ja pohjavesiin, ilmaan ja maaperään sekä edistetään meluntorjuntaa. Valvonta lisäksi vähentää haitallisten aineiden käyttöä ja pitää huolen siitä, että jätteiden keräys, kuljetus ja käsittely toimivat lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Ympäristöpalvelut myös korjaa ilmenneitä ympäristöongelmia.

KP