Lisäkohde 6: Drumsö Svenska Samskolan (DSS) talo

Ajatus ruotsalaisen yhteiskoulun perustamisesta heräsi samoihin aikoihin kuin suomalaistakin koulua ryhdyttiin puuhaamaan. Vaikka Drumsö svenska skolförening r.f. syntyi jo vuona 1943, kesti kuitenkin vuoteen 1957 ennen kuin koulutyö pääsi käyntiin. Monen anomuksen jälkeen oikeutti valtiuoneuvosto 20.6.1957 yhdistyksen pitämään viisiluokkaista yhteiskoulua. Koulutyö päästiin aloittamaan jo samana syksynä Pajalahden kansakoululla. Tilat kävivät ahtaaksi ja ensimmäiset tilat arkkitehti Erik Kråkströmin piirtämässä uudisrakennuksessa Haahkapolulla otettiin käyttöön 1.12.1960. Lukio-oikeudet myönnettiin 10.5.1962 ja talon toinen osa valmistui 1963. Ensimmäiset ylioppilaat pääsivät koulusta 1965. Koulu siirtyi 1975 peruskoulujärjestelyjen johdosta Espoon kaupungin haltuun Matinkylään. Lauttasaaren ruotsalaisen yhteiskoulun tiloissa aloitti samana vuonna Svenska Handelsinstitutet-Köpmannaläroverket (nk. Lilla Hanken). Rakennuksessa on toiminut sen jälkeen mm. ammattikorkeakoulu Arcada, paikallisia urheiluseuroja ja työväenopisto. Vuodesta 2010 talossa on ollut Hoivakoti Untuva.