Helsingin hallinto-oikeudelle valitus Lauttasaaren sillan katusuunnitelmasta

Lauttasaari-Seuran valitus HHO.lle Lauttasaaren sillan katusuunnitelmaan liittyen

Lauttasaari-Seura esitti Helsingin hallinto-oikeudelle, että kaupunkiympäristölautakunnan katusuunnitelmaa koskeva päätös kumotaan. Seuran mielestä toimiala on tuonut Lauttasaaren sillan katusuunnitelman päätettäväksi kiireesti valmisteltuna. Päätöksessä Lauttasaaren sillan katusuunnitelma on keinotekoisesti irrotettu erilliseksi osaksi sen oleellisesta kokonaisuudesta siis Lauttasaarentien, Lauttasaaren sillan ja Porkkalankadun liikennesuunnitelmasta, mistä seuraa, että katusuunnitelman todellisia vaikutuksia Lauttasaaren liikenteen toimivuuteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen ei ole selvitetty.

Tutustu Seuran valitukseen kokonaisuudessaan tästä.